NOU EDIFICI DE L’ESCOLA DECROLY, 60 ANYS MÉS

L’Escola Decroly de Barcelona necessita traslladar-se. Per finançar el projecte de reforma que adaptarà el nou edifici a la normativa d’escola necessitem la teva ajuda. Col·labora a fer possible la continuïtat d’una escola emblemàtica i pionera de l’educació activa a Barcelona desde 1958.

DONACIÓ PROMOGUDA PER: Fundació Escola Decroly de Barcelona decroly.org

Fes la teva donació

OBJECTIU DE LA CAMPANYA

Obtingut 38.496€
Objectiu 40.000€

FES LA TEVA DONACIÓ

La teva aportació es fa a la Fundació Escola Decroly de Barcelona. Al final del procés de pagament obtindràs un certificat per justificar-la a Hisenda.

La teva donació tindrà un estalvi fiscal entre el 30% i el 75%

Com et beneficia la llei?

Escola Decroly

Tota aportació té una compensació en forma de benefici fiscal que va des del 30% fins al 75% de la quantitat aportada.

Els percentatges de desgravació depenen de la quantitat que aportes durant un any fiscal, al total d’entitats, fundacions i organitzacions que suportes.

El primer tram de fins a 150€ (al conjunt d’entitats) té una deducció del 75%, i la resta del import aportat té un 30% de deducció. En el cas que els dos exercicis fiscals anteriors hagis fet aportacions a la Fundació Escola Decroly de Barcelona per import menor o igual al que faràs aquest any, tens dret a una deducció del 35% en el segon tram.

Aquesta reglamentació es vàlida per al total d’aportacions a entitats, fundacions i organitzacions benèfiques. Aquesta millora fiscal no s’aplica al País Basc ni a Navarra.

Tingues en compte que el límit de la deducció sobre la base liquidable es manté en el 10%.

Per a més informació, pots consultar l’article 19 (deducció de la quota de l’impost sobre la renda de les persones físiques) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

La teva aportació val el doble

Una entitat col·laboradora ens donarà un prèstec equivalent a la quantitat total de les donacions aconseguides.

ACTUALITAT

Actualidad Escola Decroly

Ja ens hem traslladat!

L'Escola Decroly ja és a la casa nova, al carrer Vendrell, 1. Després de molts mesos de feina intensa, el trasllat ha estat una realitat aquest cap de setmana. Tota la comunitat educativa s'hi ha lliurat perquè el canvi es pogués fer el més ràpid possible i perquè aquest dilluns, 4 de març, les classes comencessin amb normalitat al nou edifici. La il·lusió, la col·laboració i la implicació de mestres, personal no docent, famílies i alumnes ho han fet possible. En poc més de dos dies, s'ha aconseguit buidar la torre de Jesús Maria i transportar i ubicar tot el material i mobiliari al nou espai.

Els primers a traslladar les seves coses van ser els mateixos alumnes. Per preparar-ho, cadascú va desar les seves llibretes i els seu material ben decorada que la va pujar a l'escola nova. Els més grans van participar encara més activament amb el trasllat dels primers mobles. Va ser una part del què l'equip docent va organitzar com un trasllat pedagògic amb l'objectiu que tots, grans i petits, aprenguessin de l'experiència. Sense els autèntics protagonistes, doncs, el trasllat no hagués estat el mateix. Però tampoc sense l'equip de l'escola i els pares i mares que van dedicar hores i hores a posar a punt el centre.

Gràcies a tots per fer-ho possible i per permetre viure moments màgics: la col·laboració i el treball comunitari d'aquests tres dies ha estat meravellós i posa de manifest que entre tots tenim i fem una gran escola.

EL PROJECTE DE REFORMA

La nova Escola Decroly al carrer Vendrell, 1 de Barcelona

Després de 10 anys d'intensa recerca finalment hem trobat un edifici a tocar de l'actual ubicació de l’escola.

Aquest edifici havia servit com a acadèmia del British Council durant molts anys. Tot i que les instal·lacions estan en bon estat, cal fer una sèrie d’intervencions per complir l’actual normativa d’escoles, molt estricta quant a accessibilitat, seguretat i sanitat.

Tenim l’objectiu de començar les obres a principis del mes d’agost. La duració estimada d’aquestes és de 4 mesos. La data prevista de trasllat és el gener de 2019 per als alumnes de Primària. Els alumnes d’Infantil romandran a l’actual edifici d’Infantil durant tot el curs 2018-19.

PDF - Projecte Nou Edifici Decroly PDF - Plànols Edifici Vendrell 1 PDF - Projecte Accessibilitat
Colabora con Escola Decroly

Educació per a la vida i mitjançant la vida

L'Escola Decroly és un referent de la pedagogia activa a Barcelona

Mantenim la dimensió humana d’escola petita, una comunitat educativa integrada, on els infants se senten acollits i estimats. Creem l’ambient idoni perquè cada alumne faci el seu camí́ personal d’aprenentatge i el guiem cap a l’adquisició́ d’hàbits d’autonomia, capacitat d’observació́, consciencia i respecte cap als altres i cap a l’entorn.

La pedagogia Decroly es basa en la percepció global que té l’infant del món que l’envolta. El motor de l’aprenentatge es l’interès natural del nen per descobrir el món mitjançant el contacte directe amb els seus elements.

Més informació sobre l’Ideari i la pedagogia de l’Escola Decroly Premi Baldiri Reixac

Escola Decroly

Per distingir un centre educatiu d’una trajectòria plenament catalana des de la seva fundació, ara fa més de 50 anys. Mitjançant el mètode que dona nom a l’escola, desenvolupat amb qualitat i amb implicació de tota la comunitat educativa, assoleix uns excel·lents resultats en llengua i en continguts.

http://www.fundaciocarulla.cat/ca/premis-baldiri-reixac/guanyadors-escoles

TESTIMONIS